شعب رستوران مرشد

رستوران مرشد نیاوران

شعبه نیاوران

شعبه نیاوران رستوران مرشد که یکی از چلوکبابی‌های قدیمی تهران می‌باشد، غذاها را در سینی و ظروف مسی سرو می‌کنند.

رستوران مرشد نیاوران

شعبه کاشانک (بیرون بر)

شعبه ای دیگر از رستوران مرشد در منطقه کاشانک می‌باشد، که این رستوران به صورت تهیه غذا و سفارش بیرون بر کار می‌کند.

رستوران مرشد نیاوران

شعبه سعادت آباد

شعبه بزرگ سعادت آباد می‌باشد، که با دکوراسیون سنتی متفاوت و خاص خود، حس خوب و آرامش را به مشتریان خود منتقل می‌کند.

رستوران مرشد نیاوران

شعبه نور (مازندران)

از دیگر شعب رستوران مرشد، شعبه نور در جاده محمود آباد می‌باشد، که پذیرای مسافران شمال ایران، منطقه نور و منطقه محمود آباد است.