• سرویس چای درباری بزرگ

  (چای ایرانی – زعفران – زنجبیل – دارچین – هل)

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • سرویس چای درباری بزرگ

  (چای ایرانی – زعفران – زنجبیل – دارچین – هل)

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • قهوه مخصوص مرشد

  دو نفر

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • قهوه مخصوص مرشد

  چهار نفر

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • معجون ممد حیات

  (آرامش بخش – نشاط آور – ضداضطراب) شهد – عرق بهارنارنج

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • معجون مفرح ذات

  (سرشار از کلسیم – مفید لاغری – شفافیت پوست) خاکشیر – تخم شربتی – بیدمشک – گلاب – زعفران

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • معجون تاج الملوک

  (تصفیه کننده خون – تنظیم فشار خون – دوست کبد و پوست) آب زرشک طبیعی – آب آلبالو طبیعی – آلبالو – لواشک

  ۶۰,۰۰۰ تومان
 • شربت مصفا بزرگ

  (سکنجبین – زعفران – بیدمشک – گلاب)

  ۹۰,۰۰۰ تومان
 • شربت مصفا کوچک

  (سکنجبین – زعفران – بیدمشک – گلاب)

  ۷۰,۰۰۰ تومان
 • دوغ محلی

  (بزرگ)

  ۸۰,۰۰۰ تومان
 • دوغ محلی

  (کوچک)

  ۶۰,۰۰۰ تومان